Brain Shape קבוצתי

סדנאות בריין שייפ מתקיימות במסגרות קבוצות אינטמיות, במטרה לשמר ולשפר את תפקודם המוחי של המשתתפים.

בסדנת בריין שייפ אנו עובדים על יכולות החשיבה שמתדרדרות ככל שהגיל שלנו עולה. יכולות אלו כוללות ריכוז, שליפת מידע מהזיכרון, זכירת שמות, למידת מידע חדש, יכולות חשיבה גבוהות ומיומנויות הקשורות לנהיגה בטוחה ולהמשך ניהול חיים עצמאיים.

שימור קוגניטיבי בקבוצה
מה מעניקה הסדנה למשתתפיה?
  • ידע רלוונטי על תפקוד המוח
  • הנחיות לשיפור יכולות החשיבה באופן עצמאי בחיי היומיום
  • אימון קוגניטיבי באמצעות תרגילים מגוונים המכוונים לאזורים המוחיים שמתנוונים עם השנים
למי מתאימה הסדנה?
הסדנה מתאימה בעיקר לאנשים שמרגישים התדרדרות קלה ביכולתם המוחית ואשר סובלים מקשיים בזיכרון, בשליפה מהירה של שמות או מילים, קשיים בריכוז או ירידה במהירות החשיבה והתפקוד. הסדנה מותאמת למצבם ויכולתם של המשתתפים. התרגול בסדנת Brain Shape נעשה סביב שולחן, ללא צורך בשימוש במחשב. ניתן לקיים את הסדנה בבית הלקוח, בדיור מוגן, במועדון וכיוצא באלה.